Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μέτρα προστασίας προς τους αγρότες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασία

Source link