Προετοιμάζεται η ΠΟΓΕΔΥ για την ΚΑΠ μετά το 2020, συστήνει Ομάδα Εργασίας για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων

Source link