Αγαπητοί συνάδελφοι,οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανέναν απολύτως φραγμό.

Ούτε ηθικό,ούτε πολιτικό,ούτε καν εθνικό και πατριωτικό..!!!

Θα ξεπουλήσουν όλα τα εθνικά ζητήματα και όλες τις <<διαφορές>> που είχαμε

με τους γείτονές μας σε βάρος φυσικά της Ελλάδας, κατ’ επιταγήν των ξένων που

τους στηρίζουν για να περάσουν ανα…[Περισσότερα]

ΠΗΓΗ