Ο Δήμος Ζακύνθου με πίστωση 15.000 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραμμα του , προέβη σε ορισμένες βελτιώσεις πλην όμως δεν ήταν αρκετές για την επαναλειτουργία των Σφαγείων με σχετικό κωδικό.

ΠΗΓΗ