Επομένως, αν προτιμάτε το κρύο νερό, συνεχίστε να το καταναλώνετε.

ΠΗΓΗ