λαγος

Published on July 12th, 2018 |
by Kynoclub

κείμενο-φωτο: Ν. Φωτακόπουλος

Παλαιότερη έρευνα του καθηγητή κ. Σφουγγάρη,  σε βιότοπους του λαγού στην Ήπειρο, έδειξε ως ανώτερη χωρητικότητα τους 8 λαγούς ανά 1000 στρέμματα.  

Όμως η μέση πυκνότατα είναι σαφώς μικρότερη των οκτώ λαγών και η διακύμανση φτάνει μέχρι και σε μηδενικό αριθμό έστω και σπάνια. Ο συχνότερα συναντούμενος πληθυσμός είναι 2 ή 3 λαγοί ανά 1000 στρέμματα. Μεγαλύτερη πυκνότητα των οκτώ λαγών πρέπει  να θεωρείται συγκυριακή και εξαίρεση.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των λαγών εξαρτάται από την παρεχόμενη τροφή και την ασφάλεια των …ενδιαιτημάτων.

Οι άρπαγες είναι βασικός ρυθμιστής των πληθυσμών όπως και η ανθρώπινη παρέμβαση. Όλες αυτές οι επιδράσεις (παρεχόμενη τροφή, ασφάλεια, κυνηγετική πίεση, άρπαγες κ.λ.π) καθορίζουν τον πληθυσμό που είναι μεταβαλλόμενος χρόνο με τον χρόνο.

Δηλαδή ένας βιότοπος που φέτος έχει πολλούς λαγούς δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει και τον επόμενο τον ίδιο αριθμό.

Και αν στην Ελλάδα οι οκτώ λαγοί ανά 1000 στρέμματα θεωρούνται υψηλός πληθυσμός στην κεντρική Ευρώπη θεωρούνται  μάλλον ελάχιστοι. Από την μια πλευρά η διαχείριση και από την άλλη η ελεγχόμενη κυνηγετική κάρπωση σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των αρπάγων έχει ως αποτέλεσμα την  …υπερεπάρκεια των αυτιάδων σε όλη την γηραιά ήπειρο.

Τροφή και …σεξ

Η διαθέσιμη τροφή καθορίζει σε μεγάλη ποσοστό την παρουσία λαγών. Αντίθετα η έλλειψη της αναγκάζει τον λαγό να κινείται σε μεγάλες αποστάσεις για να τραφεί  με αποτέλεσμα να εκτίθεται και σε μεγαλύτερους κινδύνους και φθορά.

Η αφθονία της τροφής λοιπόν σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν  την γονιμότητα των λαγών που είναι η πιο σημαντική αιτία της ύπαρξής του. Ο λαγός είναι …σεξομανής και αυτό του το χάρισμα τον κάνει να υπάρχει σχεδόν παντού.

Η γονιμότητα του λαγού  είναι η πιο σημαντική παράμετρος για την εξέλιξη του πληθυσμού του σε έναν τόπο!

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι η διαθέσιμη ποιοτική τροφή και η κάλυψη είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα του λαγού. Αν λοιπόν δεν έχετε λαγούς στον τόπο σας φροντίστε να εξασφαλίσετε αφθονία τροφής και κάλυψη (από κάθε είδους αρπακτικά) ενω την περίοδο της αναπαραγωγής περιορίστε τα εκπαιδευτικά που διώχνουν τις λαγήνες σε άλλους ασφαλείς και ήσυχους τόπους. Και όταν δεν υπάρχου λαγήνες δεν θα υπάρχουν και λαγοί της επόμενη χρονιά…

 

 

 
ΠΗΓΗ