Τρεις είναι οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της ίωσης στα καπνόφυτα.

ΠΗΓΗ