Το ΥΠΕΝ έχει δύο νέες προτάσεις, συγκεκριμένα ένα νέο εργαλείο στο πλαίσιο του Life για το κλίμα, ώστε να έχουμε καινούργια δεδομένα για κλιματικές προβολές και  για νέες πιλοτικές δράσεις.

ΠΗΓΗ