Δυστυχώς για ακόμα μία φορά διεφάνη η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, με έμφαση στην εφαρμοσμένη πολιτική στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα.

ΠΗΓΗ