Σύμφωνα με την Οδηγία η πρώτη επανεξέταση ορίζεται για το τέλος του 2021.

ΠΗΓΗ