ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Γ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Η Γ’ Κ […]

ΠΗΓΗ