Σε ποιες ενέργειές θα προβεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτητα και το δίκαιο των αποζημιώσεων.

ΠΗΓΗ