Εντατικοποιείται η επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό την πρόληψη από το Τμήμα Κτηνιατρικής Ιωαννίνων.

ΠΗΓΗ