Με την απόφαση αυτή εκσυγχρονίζεται, μετά από 14 χρόνια, το νομικό πλαίσιο στις δημόσιες και ιδιωτικές ΕΚΠ.

ΠΗΓΗ