Η κ. Αραμπατζή επισήμανε ότι οι όποιες ενέργειες του κ. Αποστόλου ήταν όψιμες, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, που μεταφράστηκε σε μειώσεις στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ για τη χώρα

ΠΗΓΗ