Ενα από τα μεγαλύτερα εκτροφεία της Ευρώπης βρίσκεται στη χώρα μας
Σχεδόν 40 λεπτά και μόλις 16 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται το μεγαλύτερο εκτροφείο εξωτικών πτηνών σε Ελλάδα και Βαλκάνι […]

ΠΗΓΗ