Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αιγίου θα δέχεται ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ από ασφαλιστικές εταιρείες όπως ορίζει ο νόμος για την ασφάλιση των μελών του για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η οποία αρχίζει περίπου στις 20 Αυγούσ […]

ΠΗΓΗ