Με ποιο χρονοδιάγραμμα και βάσει ποιου σχεδιασμού θα αντιμετωπίσετε την κατάσταση;

ΠΗΓΗ