ΕΕ αποφάσισε επίσης να εγκρίνει μέτρα επανεξισορρόπησης με την επιβολή δασμών σε κατάλογο αμερικανικών προϊόντων.

ΠΗΓΗ