Επίσκεψη στα γραφεία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ) στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα γνωριμίας και ενίσχυσης της συνεργασίας με τις κυνηγετικές οργανώσεις, ως συνεργαζόμενοι φορείς με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά από τον Πρόεδρο της ΚΟΜΑΘ για το έργο της Ομοσπονδίας, σε επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, σε πανελλήνιο και διεθνές, για τις εκδόσεις της, για τη δράση της θηροφυλακής, για τη δομή της ΚΟΜΑΘ ως δευτεροβάθμιο Σωματείο που εκπροσωπεί 40.000 κυνηγούς, μέλη των 63 Κυνηγετικών Συλλόγων της Μακεδονίας και Θράκης.

Κάνοντας έναν σύντομο χαιρετισμό ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην ανάγκη της συνεργασίας όλων των φορέων που ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος, επισημαίνοντας το έργο που επιτελούν οι κυνηγετικές οργανώσεις στον τομέα της φύλαξης, της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων με επιστημονικό κύρος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος εργάζεται συνολικά στην κατεύθυνση της προστασίας της βιοποικιλότητας, εφαρμόζοντας πολιτικές και δράσεις, όπως η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οδηγιών, η ενίσχυση των προστατευόμενων περιοχών, πολιτικές όπου οι κυνηγετικές
οργανώσεις μπορούν να προσφέρουν και να αξιοποιηθούν. Δεν παρέλειψε να επισημάνει ειδικότερα θέματα, όπως η ανάγκη έγκαιρης έκδοσης της Ρυθμιστικής Απόφασης για το Κυνήγι και του τρόπου έκδοσης άδειας θήρας, ώστε και ο πολίτης να εξυπηρετείται αλλά και οι Υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν, για την
κατοχύρωση της θήρας του τρυγονιού, μέσα από αειφορικό επιστημονικά κατοχυρωμένο τρόπο, για την εξεύρεση ευρύτερης λύσης στο θέμα του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου. Τόνισε ότι ο λαθροθήρας είναι παραβάτης και δεν αποτελεί μέρος των κυνηγών.

Ο Υπουργός είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τους παρευρισκόμενους και για ειδικότερα θέματα, καθώς ακολούθησε μικρή δεξίωση στον αίθριο χώρο των γραφείων της Ομοσπονδίας, επιμελημένο με κυνηγετικά εδέσματα, με ντόπια προϊόντα και με τη συνεισφορά μελών (και συζύγων) του ΔΣ της ΚΟΜΑΘ.
Παρόντες ήταν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, οι Περιφερειακοί Εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων του νομού Θεσσαλονίκης, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, δηλαδή όλοι οι ανθρώπινοι πόροι της δομής της  Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.

ΠΗΓΗ