Να υπάρξουν πραγματικοί αγρότες με πραγματικό εισόδημα και πραγματικά ανταγωνιστικά και προσοδοφόρα προϊόντα.

ΠΗΓΗ