Αναβάθμιση πλατφόρμας ΑΑΔΕ με στοιχεία μητρώου επιχειρήσεων, στόχος η διασφάλιση συναλλαγών και η καταπολέμηση έκδοσης πλαστών τιμολογίων

Source link