Τα χαρακτηριστικά που δίνει ένα δρύινο βαρέλι στο κρασί προέρχονται από το ίδιο το ξύλο του βαρελιού. Η ένταση της επίδρασης ενός βαρελιού σε ένα κρασί εξαρτάται από τον τύπο της βελανιδιάς από την οποία φτιάχτηκε, από τη διαδικασία ξήρανσης του ξύλου και από το πώς φτιάχτηκε το εσωτερικό του βαρελιού. (Για παράδειγμα, ένα πιο […]

ΠΗΓΗ