Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, αφού εξέτασε την αίτηση των Γουβή Δημητρίου και Δρίτσα Θεοδώρου, για αναστολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Κυνηγε […]

ΠΗΓΗ