Η Γ’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Πελοποννήσου προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες για θηροφύλαξη  και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη τριών (3) ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Ιθάκης- Αργοστολίου, Κορίνθου και Τροπαίων

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις  τους µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη μας, από την 9-7-18 ηµέρα Δευτέρα µέχρι και την 25-7-18 ηµέρα Τετάρτη. κατά τις
εργάσιμες ηµέρες και από ώρα 09:00 ως 15:00 στην έδρα της Γ’ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου. Γούναρη 9-11 Τ.Θ. 3009. Τ.Κ. 26201, τηλ. 2610-361671, φαξ: 26Ι0-346611.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας µαζί με την απαιτούµενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου καθώς και από τα γραφεία των προαναφερθέντων Κυνηγετικών Συλλόγων.

Επίσης, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου θα µπορούν να απευθύνονται  οι ενδιαφερόµενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρστοφόρου Ευάγγελος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γραμματσούλιας Παναγιώτης

ΠΗΓΗ