Η Γ’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Πελοποννήσου προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες για θηροφύλαξη  και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη τριών (3) ιδιωτικών φυλάκων θήρας.

Οι […]

ΠΗΓΗ