Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, αφού εξέτασε την αίτηση των Γουβή Δημητρίου και Δρίτσα Θεοδώρου, για αναστολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την απόρριψή της, κρίνοντας ότι δεν έχουν έννομο συμφέρον, επικυρώνοντας τις θέσεις της Γενικής Συνέλευσης και επιβάλλοντας εις βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου εκφράσει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης που ισχυροποιεί τους θεσμούς (Γενική Συνέλευση).

Ο Πρόεδρος  Χριστόφορου Ευάγγελος
 
Ο Γεν.Γραμματέας Γραμματσούλιας Παναγιώτης

ΠΗΓΗ