Όχι στην εκπροσώπηση των Ελλήνων αγροτών από ιδιώτες στις Copa Cogeca, τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ

Source link