Σχετικά με τα οφέλη και τις  ζημίες που θα προκύψουν τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τη χώρα από το συγκεκριμένο έργο.

ΠΗΓΗ