Δεν μπορούμε καν να βλέπουμε τις καταστροφές στις καλλιέργειές μας.

ΠΗΓΗ