Μεγάλη εμπειρία να συνκυνηγήσω με αυτή την σκύλα και φυσικά με αυτόν τον άνθρωπο!

ΠΗΓΗ