Οι δύο ιαματικές πηγές βρίσκονται στο Δήμο Κόνιτσας της ΠΕ Ιωαννίνων.

ΠΗΓΗ