Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» στην Πάτρα Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κυνηγετικών Συλλόγ […]

ΠΗΓΗ