Οι συνθήκες ευνοούν το δάκο, πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι δολωματικοί ψεκασμοί

Source link