Ερμηνεία της Έννοιας του Πλεονάσματος. Διάκριση από το Κέρδος.

ΠΗΓΗ