«Οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες»

ΠΗΓΗ