Να επιθέτει το σήμα αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα οικοτεχνικής του παραγωγής.

ΠΗΓΗ