Πληρωμές 1.490.821,68 ευρώ για ανειλημμένες υποχρεώσεις σε 352 δικαιούχους

Source link