αλλά και κάτι τέτοιο δεν θα με χάλαγε

Φωτογραφία του Didine Douadi.

ΠΗΓΗ