ΕΛΓΑ: Έγιναν αναγγελίες ζημιών από 112 χωριά στην Αχαΐα και 205 στην Ηλεία, χτυπήθηκαν κορινθιακή σταφίδα, βιομηχανική ντομάτα, καρπούζια και πεπόνια

Source link