Απαγορεύtτηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για μια Δεκαετία, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2028, στις περιοχές των οικισμών Αρωνίου και Καθιανών της δ.ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, σε έκταση συνολικού εμβαδού 6.283 στρεμμάτων και ορίζεται ως εξής:

Κύκλος με ακτίνα χιλίων μέτρων από το κέντρο των οικισμών Αρωνίου και των Καθιανών της δ.ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.
Ειδικότερα: Α) για τον οικισμό Αρωνίου κέντρο του κύκλου με ακτίνα χιλίων μέτρων θέτουμε το παλαιό δημοτικό σχολείο και νυν 2ο νηπιαγωγείο Αρωνίου με συντεταγμένες 509974-3929908 σε ΕΓΣΑ ΄87, και Β) για τον οικισμό Καθιανών, κέντρο του κύκλου με ακτίνα χιλίων μέτρων, θέτουμε το Ποδηλατοδρόμιο Καθιανών με συντεταγμένες 510274-3931890 σε ΕΓΣΑ ΄87.

Για την εν λόγω απαγόρευση κυνηγίου ελήφθησαν υπόψη:
1. Η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου.
2. Η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διακινείται στους χώρους που υπάρχουν πυκνά οικιστικά σύνολα, Δημόσια Σχολεία, Στρατιωτικές και Αθλητικές εγκαταστάσεις, τουριστικά καταλύματα, περιοχές που η υπηρεσία μας έχει αναδασώσει και περιφράξει για αναψυχή, όπως και σημαντικός αριθμός ελεύθερων χώρων αναψυχής που αποτελούν πόλο έλξης για την αναψυχή των κατοίκων της δ.ε. Ακρωτηρίου και της δ.ε. Χανίων της Π.Ε. Χανίων.
3. Οι υφιστάμενες σε επίπεδο νομού απαγορεύσεις κυνηγίου, ώστε να μην δημιουργούνται υπέρμετροι περιορισμοί οι οποίοι να αυξάνουν την κυνηγετική πίεση στους εναπομείναντες ελεύθερους για κυνήγι χώρους.

Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς υπαλλήλους, Δημοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές του προβλέπονται από τις περί Θήρας διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 ως και τις σχετικές Κ.Υ.Α. περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στις εφημερίδες των Χανίων και λήγει την 31-7-2028.

 

ΠΗΓΗ