Ένα ακόμα ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα των Δασώσεων (υπομέτρο 8.1, Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020) αναμένεται να πληρωθεί το επόμενο διάστημα.

Τα παραπάνω κάνει γνωστά απόφαση του ΥπΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια την Τρίτη 26/6 η οποία αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του μέτρου.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000.000 € (πέντε εκατομμυρίων ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 0821 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210000 με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 221 «Δάσωση γεωργικών γαιών» του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο υπομέτρο 8.1 «Δάσωση και [3/3] δημιουργία δασικών εκτάσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020, ΕΥΕ ΠΑΑ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Πηγή: ypaithros.gr

Source link