Καλλιέργειες, κυρίως βαμβακιού αλλά και μποστανια πλημμύρισαν.

ΠΗΓΗ