Αντιφατικά μηνύματα για την κατάσταση του θηράματος στους κυπριακούς βιότοπους αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα κάρπωσης για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 που πραγματοποιεί η Υπηρεσία Θήρας και αποτελεί μία ακτινογραφία τόσο για τον πληθυσμό των θηραμάτων που θηρεύτηκαν από τους κυνηγούς, όσο και για τον αριθμό των κυνηγών που κυνήγησαν αλλά και το ποσοστό επιτυχίας [&hellip

The post Κύπρος! Σε διαρκή μείωση η πέρδικα… appeared first on KynoClub.gr.

Source link