Ομιλία – συζήτηση για τους Κυνηγούς (και όχι μόνο) με συμπεράσματα και προτάσεις για την προστασία και την υγιή συνύπαρξη και ανάπτυξη της πέρδικας της Χίου ανάμεσα σ΄ όλη την υπόλοιπη πανίδα και χλωρίδα του νησιού πραγματοποίησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Χίου  “Άρτεμις” στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου, το Σάββατο το απόγευμα 30 Ιουνίου.

Ο Περικλής Μπίρτσας Δρ.Δασολόγος-Θηραματολόγος, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πρόεδρος Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και Γενικός Διευθυντής Κ.Ο.Μ.Α.Θ. αναφέρθηκε διεξοδικά στα είδη της πέρδικας ανά την Ευρώπη και στο ξεχωριστό είδος της Νησιωτικής Πέρδικας που συναντάται στην Ελλάδα και στο νησί της Χίου.

ΠΗΓΗ