Η βουλγαρική πλευρά πρόκειται να προχωρήσει στη θανάτωση 14.000 ζώων περίπου, με στόχο την εκρίζωση του νοσήματος.

ΠΗΓΗ