Σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις στην Καβάλα, να δηλώσουν τις ζημιές τους οι αγρότες καλεί ο δήμος Νέστου

Source link