Αυτό συνιστά αύξηση κατά 3,7 % έναντι του Απριλίου 2017.

ΠΗΓΗ