Η ρύθμιση της χρήσεως και η διανομή των υπό την διοίκηση του Οργανισμού υδάτων, με την επιβολή κανονισμών αρδεύσεως και τη λήψη λοιπών αναγκαίων μέτρων.

ΠΗΓΗ