Συνεπώς οι Έλληνες παραγωγοί δεν θα δυσκολεύονται να βρουν μόνο εντός της αγοράς της Ε.Ε. πιο σύγχρονα μηχανήματα, για να αντικαταστήσουν τα παλαιάς τεχνολογίας που κατείχαν.

ΠΗΓΗ